Terug naar vorige pagina

Privacy policy

Privacy voorwaarden voor sollicitanten Pink Marketing, Pünktlich en Pexi

We hechten veel waarde aan de privacy wanneer je bij ons solliciteert! Pink Marketing wil namelijk juist met jouw gegevens omgaan.  Wanneer je solliciteert bij Pink Marketing worden jouw persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met de privacyregels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het verwerken van persoonsgegevens omvat alle handelingen die Pink Marketing kan uitvoeren met jouw gegevens, zoals het verzamelen, registreren, bewerken, ordenen, verspreiden, opslaan en verwijderen van gegevens.

Deze privacyverklaring heeft als doel jou te informeren over hoe Pink Marketing met jouw persoonsgegevens omgaat en is specifiek van toepassing op sollicitatieactiviteiten bij Pink Marketing. De verklaring kan periodiek worden bijgewerkt om te blijven voldoen aan veranderingen in de privacyregels.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Pink Marketing verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens die je verstrekt via het sollicitatieformulier op www.werkenbijp3.nl, inclusief het bijgevoegde cv en de motivatiebrief. Dit geldt ook voor gegevens die tijdens persoonlijke contacten, telefoongesprekken, brieven en/of e-mails worden verkregen in het kader van sollicitaties, zowel voor open sollicitaties als specifieke vacatures. Pink Marketing beperkt de verwerking tot de noodzakelijke gegevens voor een sollicitatieprocedure.

De verwerkte persoonsgegevens omvatten jouw persoonlijke gegevens, contactinformatie, cv en motivatiebrief. Indien nodig en onder bijzondere omstandigheden zal Pink Marketing bijzondere persoonsgegevens verwerken, waarbij aan alle wettelijke voorwaarden zal worden voldaan, en je hierover zal worden geïnformeerd.

Pink Marketing maakt geen gebruik van geautomatiseerde profilering of besluitvorming.

Waarvoor we jouw persoonsgegevens gebruiken

De persoonsgegevens die je aan Pink Marketing verstrekt, worden uitsluitend gebruikt voor het sollicitatieproces en de daaropvolgende anonieme managementrapportages. Het sollicitatieproces omvat de volgende stappen:

  1. Checken van persoonsgegevens van sollicitanten met de huidige vacatures bij Pink Marketing.
  2. Contact opnemen met sollicitanten om sollicitatie- en arbeidsvoorwaardengesprekken in te plannen.
  3. Informatie verstrekken aan sollicitanten over andere relevante vacatures.
  4. Opvragen van contactgegevens van referenten, met instemming van de sollicitant, om referenties in te winnen.
  5. Opstellen van geanonimiseerde statistische gegevens, zoals het aantal sollicitanten per vacature en de doorlooptijd van vacatures.

Pink Marketing waarborgt hiermee dat jouw persoonsgegevens alleen worden gebruikt voor sollicitatie doeleinden en dat de daaropvolgende rapportages geanonimiseerd blijven.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Pink Marketing bewaart jouw persoonsgegevens gedurende de sollicitatieprocedure. Met goedkeuring van jou worden persoonsgegevens een extra jaar opgeslagen in onze talentpool, voor het geval er in die periode alsnog een passende vacature ontstaat. Bij een schriftelijke afwijzing kunnen gegevens later weer  worden verwijderd mits de kandidaat dit heeft aangegeven.

Pink Marketing verwerkt jouw persoonsgegevens die je hebt verstrekt in het kader van de sollicitatieprocedure, omdat dit noodzakelijk is voor het beoordelen van de match tussen jou, de betreffende functie en het uitvoeren van de sollicitatieprocedure.

Delen van persoonsgegevens met derden

Pink Marketing zal jouw gegevens niet verkopen aan een derde partij maar het kan wel zijn dat deze worden verstrekt om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of omdat we samenwerken met bedrijven die jouw gegevens moeten verwerken in onze opdracht.

Pünktlich & Pexi

Pünktlich of Pexi kan jouw persoonsgegevens ontvangen van Pink Marketing op het moment dat wordt verwacht dat de sollicitatie beter aansluit bij hun behoeften. Het doel hiervan is om jou als kandidaat op de meest geschikte positie binnen de organisatie te plaatsen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je doen door te mailen naar hr@pinkmarketing.nl. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Wil je gebruik maken van jouw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar hr@pinkmarketing.nl.

Veiligheid en opslag persoonsgegevens bij Pink Marketing:

Bij Pink Marketing staat jouw privacy voorop, en daarom hebben we passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen. Deze maatregelen zorgen ervoor dat alleen geautoriseerde medewerkers toegang hebben tot jouw persoonsgegevens en deze verwerken.

Toegang tot jouw persoonsgegevens is beperkt tot medewerkers van Pink Marketing die betrokken zijn bij de sollicitatieprocedure, waaronder recruitment, P&O en beoogde leidinggevenden. Deze medewerkers zijn verplicht om vertrouwelijk met de gegevens om te gaan.

Pink Marketing maakt gebruik van actuele technologieën en software voor beveiliging om verlies of onrechtmatige toegang te beperken. De persoonsgegevens worden uitsluitend op servers in Nederland opgeslagen, zonder data-overdracht buiten Europa.

Organisatorische maatregelen zorgen ervoor dat alleen medewerkers betrokken bij de sollicitatieprocedure toegang hebben tot jouw gegevens. Beveiligingstechnologieën zijn geïmplementeerd om jouw gegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang, onjuist gebruik, wijziging of verlies. Pink Marketing streeft ernaar beveiligingsprocedures uit te breiden met nieuwe technologieën.

In geval van een datalek, ondanks genomen technische maatregelen, waarbij jouw persoonsgegevens betrokken zijn, word jij en de Autoriteit Persoonsgegevens zo snel mogelijk geïnformeerd. Pink Marketing neemt alle nodige maatregelen om verdere schade te voorkomen of te beperken, nadat de klacht is afgehandeld worden jouw gegevens verwijderd.

Wat te doen bij schending van privacy:

Bij Pink Marketing nemen we de bescherming van jouw gegevens serieus. Als je van mening bent dat er niet zorgvuldig met jouw persoonsgegevens wordt omgegaan, neem dan contact op via hr@pinkmarketing.nl

Heb je na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen over de veilige verwerking van jouw persoonsgegevens? Neem dan contact met ons op via hr@pinkmarketing.nl

Wijziging privacyverklaring:

Pink Marketing behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring op elk moment te wijzigen, zonder voorafgaande waarschuwing. Wijzigingen zijn van kracht vanaf het moment van publicatie op de website www.werkenbijp3.nl

Cookies:

Sommige delen van de Werkenbij website van Pink Marketing kunnen cookies bevatten. Cookies zijn kleine bestanden die een website op jouw apparaat achterlaat en worden gebruikt om de website beter te laten functioneren en het websitebezoek te monitoren. Ze worden niet gebruikt om persoonlijke informatie te verkrijgen of op te slaan, tenzij je hiermee hebt ingestemd.

Functionele cookies:

Pink Marketing plaatst enkele functionele cookies om het gebruik van de website eenvoudiger te maken, zoals resolutie en lettertype. Deze cookies worden maximaal 1 jaar bewaard en worden niet gedeeld met derden.

Analytische cookies:

Google Analytics wordt gebruikt om informatie te verkrijgen over het gebruik van de website en de herkomst van websitebezoekers. IP-adressen worden geanonimiseerd en de cookies worden maximaal 2 jaar bewaard. Google deelt anonieme data met derden volgens hun privacybeleid.

Marketing Cookies:

Pink Marketing maakt gebruik van marketing cookies voor advertentiedoeleinden, zoals het bijhouden van advertentieweergaven en het tonen van relevante advertenties. Facebook en Google pixels worden gebruikt, met toestemming, om relevante content aan te bieden op sociale mediaplatforms. Facebook en Google delen anonieme data met derden volgens hun privacybeleid.

YouTube:

Cookies worden gebruikt om video’s op de website te tonen en worden maximaal 2 jaar bewaard. Jouw informatie wordt niet gedeeld met derden.

Social media-buttons:

Als je een pagina of vacature van Pink Marketing deelt via Facebook, Twitter of LinkedIn, wordt een cookie geplaatst door het betreffende sociale netwerk. Pink Marketing heeft geen controle over de inhoud van deze cookies.

Microsoft Clarity:

Pink Marketing maakt gebruik van Microsoft Clarity om heatmaps en opnames van website bezoeken vast te leggen. Dit helpt de gebruikerservaring te verbeteren. Microsoft Clarity deelt geen data met derden volgens hun privacyverklaring.